________________________________________________________

LIBOR SIGMUND

Narozen: 1956 v Brně

1971 – 1975

SPUŠ v Brně, obor propagační grafika (prof. Ivan a Dalibor Chatrný, prof. A. Odehnal)

1975 – 1980

PF UJEP, výtvarná výchova – jazyk český (doc. L. Ochrymčuk, doc. M. Slezák, doc. J. Hadlač)

1975 – 1981

Studentské amatérské divadlo Malé divadýlko Brno

zakladatel, kmenový autor, herec a výtvarník

1982

Herecká účast ve filmech Vladimíra Drhy – Chladná z rána, Šťastná rodina (ČT Brno)

1981 – 1983

Dramaturg programového oddělení PKO Brno (folk, rock, divadla malých jevištních forem)

1982 – 1986

Autorská a interpretační spolupráce s Bobem Frídlem

1986

Zakladatel, kmenový autor, herec a výtvarník profesionálního divadla Šprušle, programově navazujícího na činnost amatérského Malého divadýlka Brno.

duben 1998 – duben 2008

Externí spolupracovník Českého rozhlasu Brno.

od r.2000

Návrat k pravidelné výtvarné tvorbě. zvláště v oblasti kresby, grafiky a malby. Souběžně vyučuje na Střední škole uměleckomanažerské s.r.o. v Brně

(kresba, grafika, tvorba projektů v oblasti výtvarného umění a výtvarné tvorby 2000 – 2021).

2009 – 2012

Estetická výchova na Moravském gymnáziu Brno.