Další informace týkající se studia budou účastníkům Onlajny zaslány osobně.